کانون ها

جلسه شورای بسیج اساتید و مسئولین اندیشکده های دانشگاه آزاد کرمانشاه حضور مسئول و جانشین سازمان بسیج اساتید استان برگزار گردید.
سازمان بسیج اساتید و خانه نخبگان استان کرمانشاه در خصوص محکومیت جنایت تروریستی در اهواز بیانیه ای صادر کرد.
بسیج اساتید دانشگاه پیام نور به مناسبت هفته دفاع مقدس و محکومیت جنایت تروریستی اهواز بیانیه صادر کرد.
دومین جلسه کارگروه زن و خانواده با حضور اساتید بسیجی خواهر در کرمانشاه برگزار می شود.

اندیشکده ها

جلسه شورای بسیج اساتید و مسئولین اندیشکده های دانشگاه آزاد کرمانشاه حضور مسئول و جانشین سازمان بسیج اساتید استان برگزار گردید.